GE / EN
არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები (იურიდიული პირები)
15 ივლისი, 2024

მიწოდების ტარიფები არასაყოფაცხოვრებო (იურიდიული პირები) მომხმარებლებისათვის (თეთრი კვტსთ)

მიწოდების მომსახურების ტიპი
ძაბვა
ტარიფი დღგ-ს ჩათვლით
ტარიფი დღგ-ს გარეშე
მათ შორის
განაწილების ტარიფი
გადაცემის ტარიფი
მიწოდების ტარიფი
საჯარო
35/110 კილოვოლტი
25.26734
21.413
2.35
2.813
16.25
საჯარო
3.3-6-10 კილოვოლტი
27.87986
23.627
4.398
2.813
16.416
უნივერსალური / საჯარო
220/380 ვოლტი
28.96074
24.543
10.118
2.813
11.612