GE / EN

ჩვენი ენერგია თქვენს სამსახურში!

სს „ეპ ჯორჯია მიწოდება“ 2021 წლის 1 ივლისიდან ახორციელებს მიწოდების მომსახურებას სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ელექტროენერგიის განაწილების სალიცენზიო არეალში, საჯარო მომსახურების სახით დაკისრებული ვალდებულების ფარგლებში.

მომხმარებელი

 • მომხმარებელი უფლებამოსილია

  შეარჩიოს მიმწოდებელი, დადოს მასთან მიწოდების ხელშეკრულება მისთვის მისაღები პირობებით და მიიღოს მიწოდების მომსახურება ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით;

 • არსებული მომხმარებლის ნაცვლად რეგისტრაცია

  იმ შემთხვევაში, თუ უძრავ ქონებაზე, სადაც გსურთ ელექტროენერგიის მომხმარებლად რეგისტრაცია უკვე მიეწოდება ელექტროენერგია და უკვე რეგისტრირებულია სხვა მომხმარებელი, უნდა მოგვმართოთ სტანდარტული განაცხადის ფორმით, რომელშიც მონიშნული იქნება მომხმარებლის ცვლილების შესაბამისი გრაფა

 • „ – “ (მინუს) ნიშნით არსებული თანხა ქვითარზე

  თუ მოხმარებელმა გადაიხადა მოსახურების საფასური იმაზე მეტი, ვიდრე მოცემულია მის ქვითარში, ზედმეტად გადახდილი თანხის ასახვა მოხდება მის ანგარიშზე დადებითი ბალანსის სახით და მისი გამოყენება მოხდება შემდეგი ანგარიშსწორებისას. აღნიშნული თანხა ქვითარში ჩაიწერება „ – “ ნიშნით.

 • მიწოდების ხელშეკრულების შევსების ინსტრუქცია

  მიწოდების მომსახურების ტიპებისა და მომხმარებლების კატეგორიების მიხედვით სემეკის მიერ დამტკიცებულია შემდეგი ტიპის ხელშეკრულებები:

 • ახალ აბონენტად რეგისტრაცია

  იმ შემთხვევაში, თუ უძრავ ქონებაზე სადაც გსურთ მომხმარებლად რეგისტრაცია, არ არის რეგისტრირებული მომხმარებელი, უნდა მიმართოთ ქსელის ოპერატორს, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“.

 • მომხმარებლის პრეტენზია და სადავო საკითხები

  მომხმარებელთა პრეტენზიების განხილვისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით კომპანიაში ფუნქციონირებს მუდმივმოქმედი საპრეტენზიო კომისია. კომისია საქმიანობას ახორციელებს თანასწორუფლებიანობის, გამჭვირვალობის, მიუკერძოებლობისა და სამართლიანობის პრინციპების დაცვით.

 • ხელშეკრულების შესახებ

  მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობა რეგულირდება მიწოდების ხელშეკრულებისა და სემეკის 2020 წლის 13 აგვისტოს N 13 დადგენილებით დამკიცებული საცალო ბაზრის წესებით და მიწოდების ხელშეკრულებით, რომელიც თავის მხრივ დამტკიცებულია სემეკის მიერ. მიმწოდებელი ვალდებულია მიწოდების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები გამოაქვეყნოს ვებგვერდზე.

   „ენერგო-პრო ჯგუფმა“ ესპანეთში 167 მგვტ სიმძლავრის ათი ჰესი შეიძინა

   ელექტროენერგიის დამოუკიდებელი მწარმოებელი, ჩეხური კომპანია „ენერგო-პრო“ ეი. ეს. საქმიანობას ესპანეთში გალიციაში აფართოვებს. კომპანიამ დაასრულა Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.U ("Xeal") და Feroe Ventures & Investments S.L.U. ("Feroe") კომპანიების 100% სააქციო კაპიტალის შეძენა წამყვანი გლობალური საინვესტიციო ფირმა SIXTH STREET-გან. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩეხური ინვესტიცია ესპანეთში. ტრანზაქციის დასაფინანსებლად „ენერგო-პრო“ ეი. ესმა 300 მილიონი ევროს სესხი მიიღო J.P. Morgan and Goldman Sachs-ისგან. Xeal ფლობს და ამუშავებს 167 მეგავატი სიმძლავრის ათ ჰიდროელექტროსადგურს და ორ ფეროშენადნობ ქარხანას.

   06 ოქტომბერი, 2023

   „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ აბონენტები, 27 ივლისიდან, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურს, „სს ეპ ჯორჯია მიწოდების“ გადახდის სერვისების საშუალებით გადაიხდიან

   „სს ენერგო-პრო ჯორჯიას“ აბონენტები, 27 ივლისიდან, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურს, ,,სს ეპ ჯორჯია მიწოდების“ გადახდის სერვისების საშუალებით გადაიხდიან. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიმართ დავალიანების მქონე მომხმარებლები, 26 ივლისს მიიღებენ გამაფრთხილებელ სმს შეტყობინებას დავალიანების ოდენობის შესახებ და საინფორმაციოდ, იგივე სმს-ში მითითებული იქნება, რომ 27 ივლისიდან დავალიანება უნდა გადაიხადონ „ეპ ჯორჯია მიწოდების“ გადახდის არხების საშუალებით.

   27 იანვარი, 2022